Phối cảnh phòng tắm đẹp với gạch Vitto 30 x 45 cm

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C003 và C004:

 Lấy cảm hứng từ đá xanh Napoli, chất liệu men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C003 và C004

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C007 và C008:

 Lấy cảm hứng từ chất liệu len Anh, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C007 và C008

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C009 và C010:

 Lấy cảm hứng từ kẻ Milan, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C009 và C010

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C011 và C012:

 Lấy cảm hứng từ đá marble của Alaska, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C011 và C012

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C017 và C018:

 Lấy cảm hứng từ đá trắng Volakas, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên ốp tường, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C017 và C018

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C021 và C023:

 Lấy cảm hứng từ đá tự nhiên Onyx, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên ốp tường, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C021 và C023

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C029 và C030:

 Lấy cảm hứng từ chất liệu vải của Scotland, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C029 và C030

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C033 và C034:

 Lấy cảm hứng từ nữ hoàng Cleopatra, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C033 và C034

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C037 và C038:

 Lấy cảm hứng từ mẫu gạch kiến trúc ở Paris, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C037 và C038

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C032 và C042:

 Lấy cảm hứng từ mẫu gạch thẻ trắng Athens, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên ốp tường, viền và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C032 và C042

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C046 – C047 – C048:

 Lấy cảm hứng từ chất liệu gỗ vàng Kerala, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viên điểm và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C046 - C047 - C048

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C049 – C050 – C051:

 Lấy cảm hứng từ chất liệu vải thêu Chikan xám, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viên điểm và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C049 - C050 - C051

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C052 – C053 – C054:

 Lấy cảm hứng từ chất liệu vải thêu Chikan vàng, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viên điểm và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C052 - C053 - C054

 • Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C055 – C056 – C057:

 Lấy cảm hứng từ chất liệu Tatami, men bóng cùng công nghệ s-HD Digital, bao gồm viên đậm, viên nhạt, viên điểm và gạch lát sàn.

Bộ sản phẩm gạch ốp tường với gạch Vitto C055 - C056 - C057

 Quý khách quan tâm đến các sản phẩm trên vui lòng truy cập kích thước 300 x 450 mm để xem thêm chi tiết về các sản phẩm của gạch Vitto!

Bình luận Zalo